Door en vooral VOOR camperaars
NO-MAD Logo Achterzijde Camper NO-MAD
Door en vooral VOOR camperaars
Home » Onze inhoudelijke speerpunten » Camper & Milieu » Stranden in Europa – welke zijn schoon?

Stranden in Europa – welke zijn schoon?

Milieu keurmerk: Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieu onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Stranden en Jachthavens mogen dit keurmerk voeren omdat zij voldoen aan strenge criteria op het gebied van milieu, educatie, veiligheid en toegankelijkheid.

Het is een initiatief van FEE (Foundation for Environmental Education). FEE is een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmiddels 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.
Voor Nederland heeft IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) zitting in FEE en voor Vlaanderen is dat BBL (Bond Beter Leefmilieu).

Blauwe Vlag criteria

Dit zijn de criteria voor jachthavens en stranden:

Stranden

 • het zwemwater is van uitstekende kwaliteit
 • het strand wordt schoongehouden
 • op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken
 • reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig
 • ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd

Jachthavens

 • water en kades zijn schoon
 • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
 • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
 • lozenvan (zwart)afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven is verboden
 • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
 • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
 • er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar

Zoek ze!

Op deze website vind je op de kaart waar zich deze Blauwe Vlag stranden en jachthavens bevinden. Geen internet bij de hand? Dan zie je of een strand schoon is aan deze vlag:

De Blauwe Vlag : teken van een schoon strand of een schone jachthaven. Het is een blauwe vlag met in het midden een witte cirkel met drie gegolfde blauwe lijnen, die de zee uitbeelden.
Blauwe Vlag