Door en vooral VOOR camperaars
NO-MAD Logo Achterzijde Camper NO-MAD
Door en vooral VOOR camperaars
Home » Redactionele principes

Redactionele principes

Ons blog bestaat uit drie delen

  • Reisblogs. Hierin we beschrijven war we zijn geweest, hoe we er zijn gekomen, wat we er hebben meergemaakt. De blogs zijn voorzien van foto’s en soms van video’s.
  • Productbeschrijvingen. We bespreken producten en diensten die voor camperaars van belang zijn. Ofwel kopen we deze producten of diensten of we krijgen ze toegestuurd door de producent, importeur en een verkoper. Bij de beschrijvingen en het eventueel geven van een oordeel hierover laten wij ons nooit sturen. Je krijgt dus onze ongezouten mening.
  • Camper informatie. We proberen zoveel mogelijk nuttige, actuele en complete informatie te bieden over een groot aantal onderwerpen.

Camper informatie

Onder camper informatie verstaan wij drie onderscheiden delen:

  1. Inhoudelijke informatie over camperen, voornamelijk in combinatie met onze speerpunten: veiligheid, gezondheid of milieu.
  2. Verwijzingen naar nuttige informatiebronnen op het internet, in gidsen, boeken, etcetera. Deze infobronnen kunnen statisch zijn (lijstjes, boeken, gidsen) of dynamisch (steeds bijgewerkte informatie), zoals databases, google mymaps kaarten, etcetera.
  3. Zelf ontwikkelde informatiebronnen. Deze zijn altijd dynamisch: databases of mymaps kaarten die wij zelf ontwikkelen, compleet houden en actueel houden, veelal met behulp van feedback van onze lezers.

Redactionele principes

Wij schrijven onze inhoud geheel onafhankelijk. Wij hebben geen bazen of opdrachtgevers. Wel partners die via ons kanaal hun producten en/of diensten willen promoten. Bij het schrijven van onze artikelen accepteren wij geen enkele sturing. Wij zijn geen uithangbord, foldertje of roeptoeter. Wij papegaaien niets na, maar maken onafhankelijke en originele content.

Verdiensten

Wij verdienen een (bescheiden) aanvulling op ons pensioen met advertentie-inkomsten via Google, banner advertenties van partners, en bemiddelingsvergoedingen bij korting codes.
Winacties worden door onze partners in natura gesponsord (de prijzen). Wij verdienen hier indirect aan, doordat er meer Google advertenties aan onze lezers getoond worden. Wij vinden het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat wij vanuit onze redactionele principes dus geen geld verdienen met de inhoud van onze artikelen zelf. Die worden onafhankelijk geschreven met het oog op het informeren van onze lezers.

Onze reisblogs worden uiteraard geschreven als wij reizen. Dat is voornamelijk (maar niet uitsluitend) in de winterperiode. Wij ondernemen dan reizen van circa een half jaar. Blogs worden niet met een vaste frequentie gepubliceerd, maar allen als wij iets te melden hebben.

De producten en diensten die wij beschrijven hebben wij zelf gekocht, of we krijgen die toegestuurd. Veelal kunnen we die producten zelf houden. Dat is ook wenselijk omdat we ze op deze wijze ook aan een duurtest kunnen onderwerpen. Komen hierbij minder gunstige aspecten aan het licht, dan zullen we die ook zeker aan de inhoud van het blog toevoegen.

Noot voor producenten, importeurs, verkopers en marketeers: Wij zijn ook blij met producten en diensten die wij na bespreking moeten retourneren. De productbespreking is in dat geval wel een momentopname. Wij kunnen dan ook geen feedback geven op vragen die ons naar aanleiding van de bespreking bereiken.

Social Media

Naast ons blog hebben wij ook nog een groot aantal sociale media kanalen. Deze zijn van informationele aard (onze “Camper NO-MAD” kanalen op facebook, twitter, instagram en youtube) ofwel hebben ze een (deel)inhoudelijk karakter: kanalen specifiek over veiligheid, drones, tips&tricks, camping musici en reizen in bepaalde gebieden (Oost Europa en de Balkan). Dit zijn platforms voor uitwisseling van informatie. Daarnaast hebben wij nog een alarmeringskanaal voor levensbedreigende situaties voor camperaars en kampeerders .